2020.09.14

Хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээг үйлчлүүлэгч төвтэй болгон хөгжүүлнэ

Хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээг үйлчлүүлэгч төвтэй болгон хөгжүүлнэ

Дэлхийн банкны санхүүжилтээр Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны хэрэгжүүлж буй “Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төсөл” нь хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор сонгогдсон аймаг, дүүргийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар, хэлтсүүдийн иргэдэд үйлчлэх өрөө, танхимыг засварлаж, шаардлагатай тавилга, хэрэгслээр хангаж байна.

Ингэснээр хөдөлмөрийн зах зээлийн болон ажил, мэргэжлийн чиглэлээр ажил хайгч нарт мэдээлэл, зөвлөгөө өгөх, ажлын байрны зарыг олон нийтэд түгээх, ажилд зуучлах зэрэг хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээг үр дүнтэй хүргэх орчин нөхцөлийг сайжруулан, үйлчилгээний шинэлэг өнгө төрхийг бүрдүүлэх юм.

Засвар хийгдсэн хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээний өрөө, танхим

C:\Users\Enkhtuul\Documents\SHURENCHIMEG\Component 1\Засварын ажил\Засварын зураг\Засвар дууссаны дараах зураг\Увс аймаг\shine 1 (3).jpg

C:\Users\Enkhtuul\Documents\SHURENCHIMEG\Component 1\Засварын ажил\Засварын зураг\Засвар дууссаны дараах зураг\Завхан аймаг\DSC_0503.JPG

Мөн хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээг хүн бүрд хүртээмжтэй хүргэх нөхцөлийг хангах үүднээс хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд хүртээмжтэй орчныг бүрдүүлж, налуу зам тавих, ариун цэврийн өрөөг шаардлагатай тоноглолоор тохижуулах зэрэг ажлыг гүйцэтгэж байна.

Түүнчлэн хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээний өнөөгийн нөхцөл байдалд дүн шинжилгээ хийснээр үйлчлүүлэгч төвтэй хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээний туршилтын загварыг боловсруулан, хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээ үзүүлэх ажилтнуудын чадавх бэхжүүлэх, төрийн болон хувийн хөдөлмөр эрхлэлтийн байгууллагуудын хамтын ажиллагаа, уялдаа холбоог сайжруулах зэрэг үйл ажиллагаануудад дэмжлэг үзүүлнэ.

Төслийн хүрээнд хийгдэх нэг томоохон ажил бол хөдөлмөрийн зах зээлийн талаарх мэдээ, мэдээлэл дутмаг, ил тод биш байгаа асуудлыг шийдвэрлэх зорилгоор хөдөлмөрийн зах зээлийн бүртгэл мэдээллийн нэгдсэн системийг боловсронгуй болгох ажлыг хэрэгжүүлэх юм.Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төслийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл доорх хаягаар холбоо барина уу.

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 2-р хороо, Моодун цамхаг, 8 давхар, 801 тоот 

Утас: 76000073

И-мэйл хаяг:info@mesp.mn

Цахим хуудас: https://www.facebook.com/Mongolia.Employment.Support.Project