2021.05.19

Чөлөөлсөн газарт ногоон байгууламж бий болгоно

СХД-ийн засаг дарга Н.Алтаншагай: 

Зөвшөөрөлгүй тоосгон гараж, контейнер байсан. Нийслэлийн газрын алба, дүүргийн газрын албатай хамтран зохион байгуулж чөлөөлсөн.