2021.08.13

Х.Ганхуяг: Тусгай зөвшөөрлийн нэр жагсаалтыг хуульд тусгаж өгнө

УИХ-ын гишүүн Х.Ганхуяг:

Өргөдөл өгсөн л бол буцаад тогтсон хугацаанд нь хариу өгдөг байх, эргээд тус хугацаандаа зөвшөөрлөө авдаг байна. Мөн аль нэг албан тушаалтан дээр ирээд зогссон бол тэр албан тушаалтанд хариуцлага тооцдог байх систем бий болж байгаа.