БГД-ийн  9-р хорооны иргэдэд төрийн үйлчилгээ үзүүлдэг бүх  албан хаагчид багийн менежментээр ажиллах сургалтанд хамрагдлаа
2021.09.14

БГД-ийн 9-р хорооны иргэдэд төрийн үйлчилгээ үзүүлдэг бүх албан хаагчид багийн менежментээр ажиллах сургалтанд хамрагдлаа

Төрийн үйлчилгээг иргэдэд хүртээмжтэй,  түргэн шуурхай хүргэх ажлыг үр ашигтай зохион байгуулах, багийн менежментийг сайжруулах нь” төрийн албан хаагчдын эрхэм зорилго юм.

Үүнд: 

  • Баянгол дүүргийн 9-р хорооны ажлын алба
  •  Өрхийн эрүүл мэндийн төв 
  • Хорооны цагдаа 
  • Хороодын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг ЕБС 
  •  Цэцэрлэг зэрэг төрийн байгууллагуудын төлөөлөлийг хамрууллаа. 

Гол зорилго нь: 9-р хорооны нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг эдгээр төрийн байгууллагын албан хаагчид 1926 өрхийн 6672 иргэнд төрийн үйлчилгээг төвөг чирэгдэлгүй, түргэн шуурхай хүргэх. Ажлын уялдаа холбоо, эргэх холбоогоо сайжруулж иргэдтэй харилцах үйлчилгээндээ дэвшил гаргахаар, мэдээллээ хуваалцаж, туршлага солилцоно. 

Мөн “Нийгмийн зөвлөх үйлчилгээ” ТББ-ын тэргүүн Б.Цэвэлмаа үндсэн сэдвийн хүрээнд сургалт хийлээ.

Сэтгүүлч

Сэтгүүлч Ц.Соёлмаа soyolmaa@vip76.mn