Сүхбаатар,Чингэлтэй дүүрэг цэцэрлэгийн насны бүх хүүхдээ 100% цэцэрлэгт хамруулахаар болов
2022.08.18

Сүхбаатар,Чингэлтэй дүүрэг цэцэрлэгийн насны бүх хүүхдээ 100% цэцэрлэгт хамруулахаар болов

Нийслэлийн цэцэрлэгийн хүртээмжийг сайжруулах ажлын үр дүн гарсаар байна.

9 дүгээр сарын 1 гэхэд Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүргийн 2-5 настай бүх хүүхэд цэцэрлэгт хамрагдана.