2022.10.04

Д.Дэлгэрсайхан: Бүртгэлийн ажилтан иргэний цээж зургийг бүртгэлийн системд оруулж үйлчилгээ үзүүлнэ