Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн хяналтын тогтолцоог ААНБ-ын түвшинд мөрдүүлэхэд анхаарах асуудлууд" сэдэвт сургалт болно
2022.11.17

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн хяналтын тогтолцоог ААНБ-ын түвшинд мөрдүүлэхэд анхаарах асуудлууд" сэдэвт сургалт болно

МАОЭНХ нь Европын Холбооны санхүүжилттэй НҮБХХ, НҮБ-ын Хүнс хөдөө аж ахуйн байгууллага, Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын хэрэгжүүлж байгаа.

“Тогтвортой хөгжлийн зорилттой уялдсан төсвийн төлөвлөлтөөр хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих” төслийн дэмжлэгтэйгээр "Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн хяналтын тогтолцоог ААНБ-ын түвшинд мөрдүүлэхэд анхаарах асуудлууд" сэдэвт нэг өдрийн сургалтыг 2022 оны 11 дүгээр сарын 18-ны өдөр зохион байгуулахаар төлөвлөн ажиллаж байна.

Дээрх сургалтад хамрагдахыг хүсвэл 99055680, 85113290, 99112367 утаснууд руу холбогдож бүртгүүлнэ үү.