Орхон аймгийн ЖДҮ эрхлэгчдэд тоног төхөөрөмж гардуулан өглөө
2023.01.09

Орхон аймгийн ЖДҮ эрхлэгчдэд тоног төхөөрөмж гардуулан өглөө

”Жишиг баг” төслийн хүрээнд Шинэ ажлын байрыг нэмэгдүүлэх зорилгоор Жижиг дунд бизнес эрхлэгч нарыг дэмжиж, Оёдлын болон Гутлын иж бүрэн 15 төрлийн 1310 ширхэг 250 цехийн тоног төхөөрөмжөөр Орхончуудаа хангалаа.