2024.02.24

ЦАСААР ХИЙСЭН МАЛЫН ХАШАА

Малчид эрсдэлийг боломж болгон ашиглаж байна. Цасаар хийсэн малын хашаанд үхэр, хонь, ямаагаа хашсан байна.