2024.02.26

Малчид хот айлаараа нийлж хоршоо байгуулан, зудын хүнд үеийг даван туулж байна

Хөвсгөл аймгийн хэмжээнд Цэцэрлэг, Жаргалант сумдын өвөлжилтийн нөхцөл байдал нэн хүнд байна. Засгийн газрын Шуурхай баг-3 өнөөдөр Цэцэрлэг сумын 4 дүгээр багийн малчин Батцэнгэлийн хотоор орлоо.