Монгол Улсын Үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай

Нэмэлт өөрчлөлт (Нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай)
Өргөн барьсан: 2011-06-10

Буцаасан, хүчингүй болсон 20%

Байнгын хорооны анхны хэлэлцүүлэгт
Оролцогч 0
УИХ Байр суурь