Төрийн албаны тухай

Бие даасан хууль
Өргөн барьсан: 2016-01-21
Төрийн албаны тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг хэлэлцэхийг дэмжив