Зай хэмжээ заах нь утгагүй
УИХ-ын гишүүн Ж.Энхбаяр
2013.11.26

Зай хэмжээ заах нь утгагүй

Тамхины хяналтын тухай хуулийн зарим заалт хэрэгжихэд хүндрэлтэй хэмээн өөрчлөлт оруулах асуудал яригдаж эхэлсэн. УИХ-ын гишүүн Л.Эрдэнэчимэг гишүүний санаачлан батлуулсан уг хуулийг дутуу дулимаг гэж үзсэн заалтуудыг өөрчилж сайжруулахаар УИХ- ын гишүүн О.Баасанхүү төсөл санаачилж байгаа аж.

Түүний саналд зарим гишүүн гарын үсэг зурсныг өөр санал мэтээр худал ярьж, дэмжлэг авсан гэж Л.Эрдэнэчимэг гишүүн тайлбарласан. Тэгвэл энэ өөрчлөлтийн төслийг санаачлагч О.Баасанхүү гишүүн төслийг нь дэмжиж 52 гишүүн гарын үсэг зурсан гэж буй. Судалгаанд үндэслэн өөрчлөлт оруулахаар болсон гэж тэрээр хэлээд байгаа юм.

УИХ-ын гишүүд үүнд ямар байр суурьтай байгааг нь сонирхлоо.

УИХ-ын гишүүн Ж.Энхбаяр:

Зай хэмжээ зааж хэт махчлах нь явцуу сөрөг нөхцөл үүсгэнэ.

500 метр гэж зай хэмжээ заагаад хэт махчлах нь явцуу сөрөг нөхцөл үүсгэнэ. Тамхи бол бусдын эрүүл мэндэд хортой нөлөө учруулдаг. Соёл үйлчилгээний байгууллага, олон нийтийн газар тамхи татах нь буруу. Нөгөө талаасаа тамхи татдаг хүмүүсийн эрх шүү дээ.

Орчныг нь бүрдүүлж, тоног төхөөрөмжтэй нөхцөлийг нь бүрдүүлээд өгчих. Тэрнээс тэдэн метр гэж явцуурхаад байх нь дэмий юм болов уу. Ялангуяа сумын хувьд аваад үзэхэд ихдээ л нэг км дотор барилга байгууламж нь байгаа шүү дээ.