Эм 2014.04.11 | Сайт: Vip76.mn

Эмийн салбарыг яаран хувьчлах нь зөв байсан уу

Эмийн салбарыг яаран хувьчлах нь зөв байсан уу
Эм хангамжийн байгууллагыг хувьчламааргүй байна

Түүх сөхвөл:

ЗГМ сонин 1995 оны 3.14 №29 /271/

Эм хангамжийн байгууллагыг хувьчламааргүй байна

Монголэмимпекс концернийн Чингэлтэй компанийн захирал Ж.Хишигдорж:”Улс даяар өмч хувьчлал явагдсаар байна. Онож буй салбар ч байна, алдаж байгаа салбар ч гарч байна. Ихэнхи эм хэрэгслээ гаднаас авдаг манай улсын  хувьд эм хангамжийн байгууллагыг нэгэн зэрэг бүхэлд нь хувьчлах бэлтгэл нь хараахан хангагдаагүй мэт санагдах юм. Ямар шалтгаан байна?

  1. Эмийн чанарын хяналтын албыг сайн бэхжүүлсний дараа бөөнөөр нь хувьчлах нь зүйтэй юм.
  2. Гадаад орны туршлагыг сайн судлах. Тайландад төрийн хяналтанд байдаг нэг чухал алба нь эм хангамжийн асуудал байсан тухай манай төлөөлөгчид нүдээр үзэж ирсэн нь нэгийг бодогдуулна.
  3. Эмийн сангууд бүхэлдээ хувьчлагдахаар эмийн үнэ аяндаа чөлөөлөгдөнө. Үнэ чөлөөлөгдмөгц одоохондоо өвдөж шаналсан хүмүүс маань бүх эмээ худалдан авах чадвараар ямар байгааг бас бодууштай юм.
  4. Эм хангамжийн байгуллагаа хэрхэн хөгжүүлэх төрийн бодлогоо ЭМЯ бүрэн боловсруулж гартаа авсаны дараа хувьчлалыг бүхэлд нь явуулах нь хожмоо хохирол багатай байх болов уу гэж бодогдох юм. Энэ бүх асуудлаа хэрэгжүүлж бэлтгэлийг нь сайн хангасны дараа эм хангамжийн байгууллагыг хувьчлах ажлын цаг нь болж, тохироо нь бүрдэх буй за. Энэ асуудлыг буурьтай шийдвэрлэх нь хүний амь настай холбоотой маш эмзэг үйл ажиллагаа эрхэлдэг энэ байгуулагын хувьд ашигтай байх болов уу гэж бодогдох юм.

ЭМЯ-ны эм биобэлдмэлийн хяналтын төвийн захирал, анагаах ухааны дэд доктор Т.Зоригт:

1994 онд эм эм биобэлдмэл, эмийн зүйлийг гаалийн татвараас бүрэн чөлөөлсөн. Хүний амь нас эрүүл мэндэд цөвтэй учир эмээр бизнес хийхийг хоригловол зохино. Манайхаас өөр эмээр бизнес эрхэлдэг улс алга. Энэ бол бидний ядуугийн зовлон биш мунхагийн уршиг. Эх орны эмийн үйлдвэрлэл хангалттай биш байна”.

Ардын эрх сонин, 1995 он 4 сарын 19. №76/1035/

Монголын эм зүйн ажилтны холбооны ерөнхийлөгч эм зүйн ухааны дэд доктор Д.Ням-Осор:

Үндэсний эмийн бодлогыг хэрэгжүүлэх хувь заяа нэгдүгээрт эмийн цэгцтэй хууль баталж мөрдүүлэх, хоёрдугаарт, эрүүл мэндийн албаны амин чухал дэд салбар болох эм хангамжийг хувьчлах асуудлын хүн ардын эрүүл мэндийн ашиг сонирхолд нийцүүлэн зөв шийдвэрлэхээс шууд хамаарна. Эм зүйн салбарын хавтгайруулан хувьчилбал аймаг хотын томоохон эмийн сангууд жижиг, мухлаг болон задарч эмийн зохистой хэрэглээг хэвшүүлэхэд бэрхшээл учирна. Чанаргүй эмийн панз дэлгэрнэ. Эмийн технологийн болон чанарын хяналтыг зохих ёсоор тавих боломжгүй болно. Тиймээс хувьчлахдаа төрийн өмчийн болон өмчийн холимог хэвшлийн эмийн сангуудыг ажиллуулах хэрэгтэй”.