Манукол Бат-отгон.З 2015.01.14 | ХМА: Мэргэжлийн холбоо

"Монгол хүн болохуй" цуврал сургалтууд болно

2015 оны 1 сарын 12 - оос эхлэн Соён гэгээрүүлэгч телевизээр өдөр бүр 21:00 цагаас доктор З.Бат-Отгоны Монгол хүн болохуй цуврал сургалтууд явагдана.