Л.Энхболд гишүүн Оюу толгой ордын хѳрѳнгѳ оруулалтын гэрээнд ѳѳрчлѳлт оруулах ажлын хэсэгт санал хүргүүлэв
2020.01.10

Л.Энхболд гишүүн Оюу толгой ордын хѳрѳнгѳ оруулалтын гэрээнд ѳѳрчлѳлт оруулах ажлын хэсэгт санал хүргүүлэв

УИХ-ын гишүүн Л.Энхболд Оюу толгой ордын хѳрѳнгѳ оруулалтын гэрээнд ѳѳрчлѳлт оруулах Ажлын хэсгийн ахлагч, ЗГХЭГ -ын дарга Л.Оюун-Эрдэнэд говийн иргэдийнхээ саналыг уламжлав.

"Оюу толгой ордын ашиглалтад Монгол Улсын эрх ашгийг хангуулах тухай" Улсын Их Хурлын тогтоолын төслийг 2019 оны 11 дүгээр сарын 21-ны өдөр чуулганаар хэлэлцэн баталсан. 

Тогтоолын хүрээнд УИХ-ын гишүүн Л.Энхболд дараах 5 өөрчлөлтийг тусгах саналыг ажлын хэсэгт хүргүүлсэн байна.