Ц.Мөнх-Оргил 2021.01.06 | Vip76.mn

Ц.Мөнх-Оргил: Хамтын гэрээнд нийгмийн хамгааллын асуудлыг тусгахаар зохицуулсан

Нийгмийн бодлогын байнгын хорооны өнөөдрийн /2021.01.06/ хуралдаанаар Засгийн газар 2018.03.26-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг хэлэлцлээ.

Хэлэлцэж байгаа асуудалтай холбогдуулан УИХ-ын гишүүд асуулт асууж, хариулт авч байна. 

УИХ-ын гишүүн Ц.Мөнх-Оргил:

Засгийн газраас өргөн барьсан хуулийн төслийн 21-д хамтын гэрээгээр зохицуулах харилцаа гэж чухал заалт байгаа юм. Үүнд тухайн байгууллагын ажил олгогч эзэн буюу байгууллагад ажиллаж байгаа ажилтан, тэдгээрийг төлөөлж байгаа ҮЭ-ийн хоорондоо хамтын гэрээ байгуулахдаа ямар ямар асуудлуудыг тусгаж болох тухай зохицуулалт байгаа юм. Суурь зарчим нь хоорондоо тохироод хуулиар хориглоогүй юм байвал та нар хоорондоо зохицуул гээд эрх чөлөөг нь бүрэн өгч байна.

Дараах зүйлсүүдийг оруулж болно гэж хууль тогтоогч тодруулж өгч байгаа юм.

Үүнд: Үндсэн цалингийн сүлжээ, нэмэгдэл хөлс, шагнал урамшуулал олговор, нөхөн төлөлтийн хэмжээ. Энэ бол хуулиар тогтоосон хэмжээнээс дээшлүүлээд илүү өндөр тогтоож болно шүү гэсэн санаа байгаа юм. Үндсэн цалинг индексжүүлэх, босго, ажил олгогчоос ажилтанд олгох тэтгэвэр тэтгэмж, хөнгөлөлтийн хэмжээ.

Өөрөөр хэлбэл хуулиар тогтоосон тэтгэврийн хэмжээг ингэж нэмэгдүүлнэ гэсэн санаа. Мэргэжил дээшлүүлэх, эзэмшүүлэх нөхцөл журам гээд чухал заалтууд орж байгаа юм. Энэ бол Засгийн газрын санал үүн дээр Ажлын хэсгээс нэмж оруулж байгаа нэг санаа, ААН байгууллагын орон сууц, хүүхдийн цэцэрлэг,  ясль, нийгмийн соёлын зориулалтаар барилга байгууламж барих, ашиглах, олон хүүхэдтэй гэр бүл, өрх толгойлсон эх буюу ганц буюу эцэг, хөгжлийн бэрхшээлтэй гэр бүлийн гишүүнтэй ажилтанд хөнгөлөлт үзүүлэх асуудал гэж нэмж оруулж байгаа.

Хамтын гэрээндээ нийгмийн хамгааллын асуудлуудыг тусгаж болно гэж оруулж байна. Тухайлбал орон сууц барих, цэцэрлэг барих асуудлууд хамтын гэрээнд тусч болох юм гэж тодотгож өгч байгаа. Тэгэхээр ажил олгогч ҮЭ хамтын гэрээг дараа нь байгуулахдаа иймэрхүү хүрээний асуудлуудаар хамтын гэрээ байгуулах юм байна гэсэн ерөнхий суурь дэвсгэрийг тавьж өгч байгаа юм. 

УИХ-ын гишүүн Ц.Мөнх-Оргил: