Хөдөлмөрийн тухай

Шинэчилсэн найруулга (Өнөөгийн байдал, олон улсын хэм хэмжээ, чиг хандлагад нийцүүлэх )
Өргөн барьсан: 2018-03-26
Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг өргөн барив

Байр суурь

С.Чинзориг: Нэмэгдлийн хэмжээг хатуу тогтоож болохгүй

Нийгмийн бодлогын байнгын хорооны өнөөдрийн /2021.01.13/ хуралдаан эхэллээ. Хуралдаанаар Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүд 

2021.01.13

Ц.Мөнх-Оргил: Ажил хаялтын хоёр том үндэслэлийг нарийн суулгаж өгсөн

Нийгмийн бодлогын байнгын хорооны өнөөдрийн /2021.01.13/ хуралдаан эхэллээ. Хуралдаанаар Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүд 

2021.01.13

Б.Дэлгэрсайхан: Ажил олгогч нарын зовлон, жаргалыг сонсох хэрэгтэй

Хууль зүйн байнгын хорооны өнөөдрийн /2021,01,13/ хуралдаан эхэллээ. Хуралдаанаар Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг дагасан,Зөрчлийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн т

2021.01.13

Х.Нямбаатар: Иргэний хуульд оруулж байгаа нэмэлт, өөрчлөлтийн талаар тодруулна уу?

Хууль зүйн байнгын хорооны өнөөдрийн /2021.01.13/ хуралдаан эхэллээ. Хуралдаанаар Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг дагасан, Зөрчлийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн

2021.01.13

Ц.Сэргэлэн: Гадаадын хөрөнгө оруулалттай компанид ажиллаж байгаа иргэдийнхээ эрх ашгийг хамгаалах хэрэгтэй

Хууль зүйн байнгын хорооны өнөөдрийн /2021,01,13/ хуралдаан эхэллээ. Хуралдаанаар Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг дагасан, Зөрчлийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн

2021.01.13

Б.Энх-Амгалан: Хүний эрх гэсэн нэрийдлээр бүх зүйлийг хааж болохгүй

Хууль зүйн байнгын хорооны өнөөдрийн /2021,01,13/ хуралдаан эхэллээ. Хуралдаанаар Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг дагасан, Зөрчлийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн

2021.01.13

С.Бямбацогт: Өргөн бариагүй, хэлэлцэгдээгүй асуудлуудыг хэлэлцэх нь дэг зөрчих үү?

Хууль зүйн байнгын хорооны өнөөдрийн /2021,01,13/ хуралдаан эхэллээ. Хуралдаанаар Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг дагасан, Зөрчлийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн

2021.01.13

Д.Тогтохсүрэн: Ажлын шаардлагаар ажиллаж буй хүмүүст хөдөлмөрийн хөлсийг нь олгох хэрэгтэй

Төрийн байгуулалтын байнгын хорооны өнөөдрийн /2021,01,12,/ хуралдаан боллоо. Хуралдаанаар Төрийн албаны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл /Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн

2021.01.12

Ц.Мөнх-Оргил: Эрх, үүргийн заалтыг бүх албан хаагчдад хамааруулах ёстой

Төрийн байгуулалтын байнгын хорооны өнөөдрийн хуралдаанаар /2020.01.12/ Төрийн албаны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл /Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн най

2021.01.12

Ж.Ганбаатар: Хувийн хэвшил ажилчдын тоог нэмэгдүүлвэл хөдөлмөрийн хуулиар дэмжих үү?

Төрийн байгуулалтын байнгын хорооны өнөөдрийн /2021,01,12,/ хуралдаан боллоо. Хуралдаанаар Төрийн албаны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл /Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн

2021.01.12

Ц.Мөнх-Оргил: Хувийн секторууд 20 өдөр амардаг бол төрийн албан хаагчид 14 өдөр нэмж амарна

Төрийн байгуулалтын байнгын хорооны өнөөдрийн хуралдаанаар /2020.01.12/ Төрийн албаны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл /Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн най

2021.01.12

Ж.Ганбаатар: Бид хөгжингүй улс биш тул хөдөлмөрлөх шаардлагатай

Төрийн байгуулалтын байнгын хорооны өнөөдрийн /2021,01,12,/ хуралдаан боллоо. Хуралдаанаар Төрийн албаны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл /Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн

2021.01.12

Ж.Ганбаатар: Амралтын хоногийг сунгаснаар жижиг ААН-үүдэд асуудал үүснэ

Төрийн байгуулалтын байнгын хорооны өнөөдрийн хуралдаанаар /2020.01.12/ Төрийн албаны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл /Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн най

2021.01.12

Ё.Баатарбилэг: Дагасан хуулинд амралтын хоногийг жигдлэх үү?

Төрийн байгуулалтын байнгын хорооны өнөөдрийн хуралдаанаар /2020.01.12/ Төрийн албаны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл /Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн най

2021.01.12

Н.Энхболд: Сануулгыг ажилтанд албан ёсоор, бичгээр мэдэгдэх хэрэгтэй

Төрийн байгуулалтын байнгын хорооны өнөөдрийн хуралдаанаар /2020.01.12/ Төрийн албаны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл /Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн най

2021.01.12

Ж.Ганбаатар: Төр засаг ажилтанаа нэмэх талаар ажил олгогчийг дэмжих ёстой

Төрийн байгуулалтын байнгын хорооны өнөөдрийн /2021,01,12,/ хуралдаан боллоо. Хуралдаанаар Төрийн албаны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл /Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн

2021.01.12

Ч.Ундрам: Бүх нийтээр амрах баярын өдрийн талаарх заалтыг тодруулна уу?

Нийгмийн бодлогын байнгын хорооны өнөөдрийн /2021,01,06,/ хуралдаан боллоо. Хуралдаанаар Засгийн газар 2018.03.26-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл бол

2021.01.07

Ц.Мөнх-Оргил: Ажил олгогч, ажилтны эрх ашгийг тэнцвэржүүлэх хууль гэдгийг мартаж болохгүй

Нийгмийн бодлогын байнгын хорооны өнөөдрийн /2021,01,06,/ хуралдаан боллоо. Хуралдаанаар Засгийн газар 2018.03.26-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл бол

2021.01.07

С.Чинзориг: Уул уурхайн салбарын ээлжийн хугацааг багасгахад дагаад илүү цагийн хөлс буурах судалгаа гарсан

Нийгмийн бодлогын байнгын хорооны өнөөдрийн /2021,01,06,/ хуралдаан боллоо. Хуралдаанаар Засгийн газар 2018.03.26-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл бол

2021.01.07

Л.Энх-Амгалан: Уул уурхайн салбарт ажиллаж байгаа залуучуудын хувь заяаг ажил олгогчдын гарт үлдээж болохгүй

Нийгмийн бодлогын байнгын хорооны өнөөдрийн /2021,01,06,/ хуралдаан боллоо. Хуралдаанаар Засгийн газар 2018.03.26-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл бол

2021.01.07

Л.Энх-Амгалан: Илүү цагийн, ээлжийн ажлын асуудлыг хэрхэн сайжруулж байгаа вэ?

Нийгмийн бодлогын байнгын хорооны өнөөдрийн /2021,01,06,/ хуралдаан боллоо. Хуралдаанаар Засгийн газар 2018.03.26-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл бол

2021.01.07

Л.Энх-Амгалан: Хэдэн төрлийн цалингийн суутгалыг зөвшөөрч байгаа вэ?

Нийгмийн бодлогын байнгын хорооны өнөөдрийн /2021,01,06,/ хуралдаан боллоо. Хуралдаанаар Засгийн газар 2018.03.26-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл бол

2021.01.07

Ж.Ганбаатар: Хөгжингүй улсын хэмжээнд хөдөлмөрийн хуулийг шинэчилж байна

Нийгмийн бодлогын байнгын хорооны өнөөдрийн /2021.01.06/ хуралдаанаар Засгийн газар 2018.03.26-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүү

2021.01.06

Б.Баярсайхан: Туслах малчны ажил үүргийг гэрээнд тодорхой тусгах зохицуулалтыг хийх хэрэгтэй

Нийгмийн бодлогын байнгын хорооны өнөөдрийн /2021.01.06/ хуралдаанаар Засгийн газар 2018.03.26-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүү

2021.01.06

Ц.Мөнх-Оргил: Зайнаас болон гэрээс ажиллах зохицуулалтыг хуульчилсан

Нийгмийн бодлогын байнгын хорооны өнөөдрийн /2021.01.06/ хуралдаанаар Засгийн газар 2018.03.26-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүү

2021.01.06

Ц.Мөнх-Оргил: Бүтэн бус цагийн ажлын гэрээг байгуулж ажиллах боломжийг хангасан

Нийгмийн бодлогын байнгын хорооны өнөөдрийн /2021.01.06/ хуралдаанаар Засгийн газар 2018.03.26-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүү

2021.01.06

Б.Жаргалмаа: Дагалдан болон туршилтын гэрээний асуудлыг хуульчилж өгж байгаа нь тун сайн хэрэг юм

Нийгмийн бодлогын байнгын хорооны өнөөдрийн /2021.01.06/ хуралдаанаар Засгийн газар 2018.03.26-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүү

2021.01.06

Б.Баярсайхан: Хөдөлмөрийн харилцаанд ялгаварлан гадуурхал байх ёсгүй

Нийгмийн бодлогын байнгын хорооны өнөөдрийн /2021.01.06/ хуралдаанаар Засгийн газар 2018.03.26-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүү

2021.01.06

Ц.Мөнх-Оргил: Хамтын гэрээнд нийгмийн хамгааллын асуудлыг тусгахаар зохицуулсан

Нийгмийн бодлогын байнгын хорооны өнөөдрийн /2021.01.06/ хуралдаанаар Засгийн газар 2018.03.26-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүү

2021.01.06

Ц.Мөнх-Оргил: Ажилтны мэдээллийг хадгалах, хамгаалах зохицуулалт тусгагдсан

Нийгмийн бодлогын байнгын хорооны өнөөдрийн /2021,01,06,/ хуралдаан боллоо. Хуралдаанаар Засгийн газар 2018.03.26-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл бол

2021.01.06

Л.Энх-Амгалан: Хөдөлмөрийн мөлжлөг хийх боломжийг хязгаарлах зохицуулалтыг тодорхой тусгах нь зүйтэй

Нийгмийн бодлогын байнгын хорооны өнөөдрийн /2021.01.06/ хуралдаанаар Засгийн газар 2018.03.26-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүү

2021.01.06

Б.Баярсайхан: Хүүхэд хамгааллын бодлого хэрэгжүүлэхэд ажил олгогчид анхаарах хэрэгтэй

Нийгмийн бодлогын байнгын хорооны өнөөдрийн /2021,01,06,/ хуралдаан боллоо. Хуралдаанаар Засгийн газар 2018.03.26-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл бол

2021.01.06

УИХ-ын гишүүн Ч.Ундрам: Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэх тэгш эрхийг хангах хэрэгтэй

Нийгмийн бодлогын байнгын хорооны өнөөдрийн /2021,01,06,/ хуралдаан боллоо. Хуралдаанаар Засгийн газар 2018.03.26-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл бол

2021.01.06

Л.Энх-Амгалан: Хөдөлмөрийн харилцаанд гол зарчмуудыг зөрчвөл ямар хариуцлага тооцох вэ?

Нийгмийн бодлогын байнгын хорооны өнөөдрийн /2021,01,06,/ хуралдаан боллоо. Хуралдаанаар Засгийн газар 2018.03.26-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл бол

2021.01.06

Б.Саранчимэг: Хөл хорио тогтоосон үед ажлын байрыг хадгалах зэрэг зохицуулалт тусгагдсан уу?

Нийгмийн бодлогын байнгын хорооны өнөөдрийн /2021,01,06,/ хуралдаан боллоо. Хуралдаанаар Засгийн газар 2018.03.26-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл бол

2021.01.06

Х.Болорчулуун: Ажил олгогч талын эрх ашгийг хамгаалсан ямар сайжруулалт хийсэн бэ?

Нийгмийн бодлогын байнгын хорооны өнөөдрийн /2021,01,06,/ хуралдаан боллоо. Хуралдаанаар Засгийн газар 2018.03.26-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл бол

2021.01.06

Ж.Ганбаатар: Энэ хууль халааснаасаа нэг ч төгрөг гаргаж үзээгүй хүмүүсийн боловсруулсан хууль байна

Өнөөдөр /2018.04.13/ УИХ-ын нэгдсэн чуулганаар Хөдөлмөрийн тухай хуулийг хэлэлцэх эсэхийг хэлэлцэж байна. УИХ-ын гишүүн Ж.Ганбаатар Энэ олон шаардлагыг хэн дааж ажиллах вэ? Бизнес эрхлэгчдий

2018.04.13

М.Билэгт: Шинэ хуулинд хувийн хэвшлийнхэнд халгаатай заалтууд их байна

Өнөөдөр /2018.04.13/ УИХ-ын нэгдсэн чуулганаар Хөдөлмөрийн тухай хуулийг хэлэлцэх эсэхийг хэлэлцэж байна. УИХ-ын гишүүн М.Билэгт: Хөдөлмөрийн хууль, Үндсэн хуулийн дараа орох хэмжээний маш ч

2018.04.13

Ц.Гарамжав: Ажил хаялтыг дэмжсэн хуулийн заалтыг эргэж харах хэрэгтэй

Өнөөдөр /2018.04.13/ УИХ-ын нэгдсэн чуулганаар Хөдөлмөрийн тухай хуулийг хэлэлцэх эсэхийг хэлэлцэж байна. Энэ үеэр УИХ-ын гишүүн Ц.Гарамжав шинэ хуулинд дэвшилттэй олон заалт

2018.04.13