Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын байнгын хорооны Ажлын хэсгийн хуралдаан боллоо
2022.04.06

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын байнгын хорооны Ажлын хэсгийн хуралдаан боллоо

Монгол Улсын Их Хурлаас 2002 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдөр баталсан Боловсролын тухай хуулийн 42 дугаар зүйлийн 42.1-т “Боловсролын сургалтын байгууллагын барилга байгууламж, техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж нь багш, ажилтан, суралцагчийн хөдөлмөрийн онцлогт тохирсон, хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагчийн тусгай хэрэгцээнд нийцсэн, эрүүл ахуй, аюулгүй байдлын шаардлагыг хангасан байна” гэж заасны хэрэгжилтийг хангах санал, дүгнэлтийн төсөл боловсруулах үүрэг бүхий Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын байнгын хорооны ажлын хэсгийн хуралдаан болж байна.