2023.01.11

ЖДҮ, өрхийн үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд улсын төсвөөс 9,5 тэрбум төгрөгийн тоног төхөөрөмж шийдвэрлэжээ

Орхон аймаг: ЖДҮ, өрхийн үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд улсын төсвөөс 4.5 тэрбум төгрөгийн тоног төхөөрөмж шийдвэрлэжээ.