2023.03.20

Хүнсний хангамж, аюулгүй байдлын үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд "Хушхан" брэндийн үйлдвэрт ажиллалаа