2024.03.29

Ц.Мөнхцэцэг: Цэц бол монгол иргэдийн үндсэн эрхийн баталгааг хангадаг гол механизм гэдгээрээ илүү чанаржиж илүү шүүхийн статустай ажиллах ёстой.

УИХ-ын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар "Үндсэн хуулийн цэцийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл"-ийг хэлэлцлээ

Хуулийн төсөлтэй холбоотойгоор УИХ-ын гишүүд асуулт асууж, санал хэллээ

УИХ-ын гишүүн Ц.Мөнхцэцэг

Үндсэн хуулийн цэцийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгыг улс төрийн нам үл харгалзан дэмжих зайлшгүй шаардлага байгаа. 1992 оны Үндсэн хуулиас хойш 30 жилд тодорхой төрийн институт, эрх мэдлийн тэнцэл хуваарилалт мөн тодорхой асуудлаар алдаа оноогоо дэнсэлж Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг хийсэн дээр нь холбогдох салбарын хуулиудыг шинэчлэх шаардлага үүссэн байгаа. Эрдэмтэд, Үндсэн хуулийн мэргэжилтнүүдийн нэлээд олон жилийн Үндсэн хуулийн цэцтэй холбоотой асуудлыг шинэчлэх шаардлага байна энэ тал дээр олон улсын зөвлөхүүд, олон улсын байгууллагууд , хүний эрхийн хуульчид гээд олон судалгаа, дүгнэлтүүд байгаа тийм учраас Үндсэн хуулийн цэцийг илүү боловсронгуй болгох Үндсэн хуулийн цэц маань яг одоо хүний үндсэн эрхийн маргааныг хянан хэлэлцдэг буюу Үндсэн хуулиар оногдуулсан монголын иргэдийн үндсэн эрхийн баталгааг хангадаг гол механизм гэдгээрээ илүү чанаржиж илүү шүүхийн статустай ажиллах ёстой тийм учраас бид нар энэ хуулийг дэмжин хэлэлцэх нь зүйтэй. Ардчилсан намын зүгээс Цогтгэрэл гишүүний хэлсэнчлэн тодорхой асуудлаар хэт яарсан гэдэг юм уу эсхүл сонгуультай холбоотойгоор нэлээн нягталсан дүгнэлт хийхгүй яаравчлан орж ирж байна гэдэг бол анхаарах нь зүйтэй. Их хурлаар дэмжээд ажлын хэсэг гараад мөн ажлын хэсгийн зүгээс нэлээд олон тооны хэлэлцүүлгийг эрдэмтдийн болон улс төрийн нам эвслүүд, иргэний нийгмийн төлөөлөл хэвлэл мэдээлэлтэй хамтарсан хэлэлцүүлэг хийж одоо энэ хуульд байгаа зарим маргаантай эсхүл тодорхой шүүмжлэл орж байгаа энэ асуудлыг илүү сайжруулах боломжтой байгаа. Үндсэн хуулийн цэц бол монголын үндсэн хуулийн баталгаа, монголын ардчиллын баталгаа гэдэг буюу олон улсын жишгээр үндсэн хуулийн шүүх гэдгээр орж ирэх эрх зүйн боломжийг энэ төсөлд оруулж өгсөн байна энэ дээр улсын их хурал дахь хүний эрхийн дэд хорооны даргын хувьд хүний эрхийн дэвшил гарч байгаа гэдэг дээр дэмжиж байна. Манай гишүүд, бүлгүүд маань үүн дээр ойлгож нягтлан хэлэлцэх нь зүйтэй.