Бакей

А.Бакей

Монгол улсын их хурлын гишүүн (2012-2016)

1996
1997
Хөдөө аж ахуйн их сургуулийн эдийн засгийн факультетэд декан
1998
Боловсролын тэргүүний ажилтан
Эдийн засгийн ухааны Профессор зэрэг хамгаалав
1999
2000
2001
Хөдөө аж ахуйн их сургуулийн сургалтын албаны проектор
2002
2003
2004
Монгол улсын их хурлын гишүүнээр сонгогдов
2005
УИХ-ын Байгаль орчин, хүнс хөдөө аж ахуйн байнгын хорооны дарга
2006
2007
2008
2009
Хөдөө аж ахуйн их сургуулийн Шинжлэх ухааны албаны проектор
2010
2011
Хүнс, хөдөө аж ахуйн тэргүүний ажилтан
2012
Монгол улсын их хурлын гишүүнээр 2 дахь удаагаа сонгогдов
УИХ-ын төрийн байгуулалтын байнгын хорооны дарга
2013
2014
2015
Эдийн засгийн шинжлэх ухааны доктор (ScD) хамгаалав
2016
2017

Хууль Төлөв
1.

Монгол Улсын Их Иурлын чуулганы хуралдааны Дэгийн тухай

2.

Төрийн албаны тухай

3.

Монгол Улсын урт хугацааны тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал

4.

Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай

5.

Сонгуулийн тухай

6.

Хог хаягдлын тухай

7.

Хүний эрхийн үндэсний комиссын тухай

8.

Хяналтыг хэрэгжүүлэх журмын тухай хууль

9.

Монгол хэлний тухай хууль

10.

Засгийн газрын тухай

11.

Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийг боловсронгуй болгох тухай

12.

Монгол Улсын Их Хурлын тухай

13.

Нийтээр тэмдэглэх баярын болон тэмдэглэлт өдрүүдийн тухай

14.

Аймаг, сум, дүүргийн иргэдийн хурлын сонгуулийн тухай