Монгол улсын их хурлын тухай

Нэмэлт өөрчлөлт
Өргөн барьсан: 2013-01-15

Буцаасан, хүчингүй болсон 20%

Байнгын хорооны анхны хэлэлцүүлэгт
Оролцогч 1
УИХ Байр суурь
С.Одонтуяа Баянгол дүүргийн засаг дарга, Монгол улсын их хурлын гишүүн (2012-2016)

Гишүүдийн ирцийг хариуцлагажуулах хуулийн төсөл өргөн барив

УИХ-ын чуулганы нэгдсэн хуралдаанд гишүүдийн ирцийг хангах, хуралдаан тасалсан тохиолдолд хариуцлагажуулах өөрчлөлтийг УИХ-ын тухай хуульд оруулахаар төсөл санаачилснаа УИХ-ын гишүүн М.Зоригт, С.Одонт

2013.01.16   УИХ-ын нэгдсэн хуралдаан