Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2016 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл

Тогтоолын төсөл
Өргөн барьсан: 2017-04-11

Хэлэлцэж эхлээгүй

Оролцогч 1
УИХ Байр суурь
Ж.Мөнхбат Монгол улсын их хурлын гишүүн, Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга

“Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2016 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл”-ийн биелэлтийг өргөн мэдүүллээ

Монгол Улсын Их Хурлын дарга М.Энхболдод өнөөдөр (2017.04.11) УИХ-ын гишүүн, Засгийн газрын гишүүн, Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга Ж.Мөнхбат “Монгол Улсын&

2017.04.11