Манукол Бат-отгон.З 2015.04.10 | Сайт: Vip76.mn

Хүн шиг хүн цөөрч, албин тийрэн хүмүүс олширч байна

Манукол академийн ерөнхийлөгч, доктор З.Бат-Отгон

Хүн байхын учир 100 цуврал лекц -ээс хүргэж байна

Манукол академийн ерөнхийлөгч, доктор З.Бат-Отгон:

Энэ хэдэн жилийн хугацаанд Монголчууд бол хамгийн гол нь хүн хүн биш болсон хүнийг олон түвшинд хувааж авч үзэж болдог болсон.

Хамгийн дээд түвшиндээ хүн хүн гэж үзнэ. Сайн сайхан хүн шиг хүмүүсийг хүн шиг хүн гэж үзнэ. Мал хүн, Амьтан хүн,  Араатан хүн, Адгуусан хүн, Албин тийрэн хүн, Буг чөтгөр хүн, Алмас, шулмас хүн гээд хүнийг ялгах боломжтой хүн болсон

Үргэлжлүүлэн бичлэгээс үзнэ үү ?