Төсөл бичих аргачлал сургалтанд нийт 21 ЖДҮ эрхлэгч иргэн, ААН хамрагдаж байна
2016.05.17

Төсөл бичих аргачлал сургалтанд нийт 21 ЖДҮ эрхлэгч иргэн, ААН хамрагдаж байна

Нийслэлийн ЖДҮ-ийг дэмжих төвөөс 2016 оны 05 дугаар сарын 17-19-ны өдрүүдэд Нийслэл ЖДҮ сургалт, мэдээллийн төвийн сургалтын танхимд зохион байгуулагдаж буй.

Төсөл бичих аргачлал сургалтанд нийт 21 жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгч иргэн аж ахуй нэгж хамрагдаж байна. Сургалтын үеэр Нийслэлийн ЖДҮ-ийн дэмжих төвийн дарга Б.Одгэрэл сургалтанд хамрагдаж буй жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд төвөөс зохион байгуулж буй үйл ажиллагааны талаар мэдээлэл өгч мөн сонирхсон асуултанд хариулт өглөө.