Чойжилсүрэн.Б 2017.04.07 | Сайт: Vip76.mn

Б.Чойжилсүрэн: Хэд хэдэн төсвийн үндсэн үзүүлэлтийн хэмжээг өөрчлөх зайлшгүй шаардлага бий болсон

УИХ-ын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2017 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 2018-2019 оны төсвийн төсөөллийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай болон холбогдох бусад хуулийн төслүүдийн үзэл баримтлалыг хэлэлцэх эсэхийг хэлэлцлээ.

Хэлэлцүүлгийн эхэнд УИХ-ын гишүүн, Сангийн сайд Б.Чойжилсүрэн хэлэлцэх шаардлагатай хуулийн төслийг танилцуулав.

"Засгийн газрын зүгээс ОУВС-тай хамтран 3 жилийн хугацаатай өргөтгөсөн санхүүжилтийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж нэн түрүүнд төсвийн нэгдмэл байдлыг бодитой хангах, сахилга батыг чангатгах, төсвийн орлогын тогтвортой эх үүсвэрийн бий болгох, төсвийн зарлагын эх үүсвэрийг сайжруулах замаар   дунд болон урт хугацаанд төсвийн алдагдлыг үе шаттайгаар бууруулахаар зорьж байна.

Хөтөлбөрийн хүрээнд хэд хэдэн шинэчлэлийн арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байгаатай уялдуулан  дунд хугацааны макро эдийн засгийн тооцоолол, төсвийн орлого, зарлагын төсөөлөл зэрэг үндсэн үзүүлэлтүүд өөрчлөгдхөөр байгаа нь дунд хугацааны төсвийн хүрээний мэдэгдэлд тусгагдсан төсвийн үндсэн үзүүлэлтийн хэмжээг өөрчлөх зайлшгүй шаардлагыг бий болгож байна.

Иймд 2017 оны дунд хугацааны төсвийн хүрээний мэдээллээр батлагдсан төсвийн орлого зарлагад өөрчлөлт оруулах зорилгоор Монгол улсын нэгдсэн төсвийн 2017 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 2018-2019 оны төсвийн төсөөллийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг боловсрууллаа.

Дунд хугацааны төсвийн хүрээний мэдэгдлийн төсөлд өрийн хязгаарыг нэмэгдүүлж тооцоогүй бөгөөд  төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуульд зааснаар өрийн тусгай шаардлагыг чанд баримтлан хуульд заасан ёсоор үе шаттай бууруулахаар тооцсон.

Харин ОУВС-гийн хөтөлбөрийн хүрээнд орон сууцны ипотекийн санхүүжилтийн тогтвортой тогтолцоог бүрдүүлэх хөтөлбөрийн зээлэх, төсөвт тусгахаар хэлэлцсэний дагуу ипотекийн санхүүжилтийн зардлыг төсөвт тусгах, хөтөлбөрийн үед авч ашиглах хөнгөлөлттэй зээл, тусламжийн шугамаар авч хэлэлцүүлэх төсөл хөтөлбөрийн ашиглалтыг нэмэгдүүлж тооцож байгаатай холбоотойгоор төсвийн зардал нэмэгдэж, улмаар төсвийн алдагдал өмнө нь батлагдсан түвшинээс өсөж байгаа болно.

Хуулийн төслийн хамт дараах хуулийн төслүүдийг боловсруулан танилцуулж байна. Үүнд:

 • Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хууль,

 • засгийн газрын тусгай сангийн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай,

 • цэргийн албан хаагчийн эрхзүйн байдлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай,

 • нийгмийн халамжийн тухай хуульд өөрчлөлт тухай,

 • нийгмийн халамжийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай,

 • нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай,

 • нийгмийн халамжийн сангаас олгох тэтгэвэр тэтгэмжийн хуульд өөрчлөлт оруулах тухай,

 • хуулийн зүйл заалт хүчингүй болсонд тооцогдохоор хуулиудыг хэрэглэх журмын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

 • Нийгмийн даатгалын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

 • Нийгмийн даатгалын тухай хуулиудыг хэрэглэх журмын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийг танилцуулж байна.

 • Монгол Улсын 2017 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 2018-2019 оны төсвийн төсөөллийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хуулийн төслийг даган гарах хуулийн төслүүдийг хэлэлцэн шийдвэрлэхийг хүсье" гэж хэллээ.