Ё.Баатарбилэг 2020.03.30 | UBS ТВ

Дүгнэх цаг - Боловсрол соёл шинжлэх ухааны яам

2016 оны сонгуулийн үр дүнгээр олонхи болсон МАН, засгийн газар үйл ажиллагааныхаа мөрийн хөтөлбөрт боловсрол, шинжлэх ухааны салбарт хийж хэрэгжүүлэх олон ажлыг танилцуулсан. 

Ё.Баатарбилэг: Анх удаа улсын хэмжээнд бүх багш нарт багш нарын мэргэжил дээшлүүлэх институтээс тухайн орон нутагт очиж сургалт хийсэн. 44 мянган багш хамрагдсан байгаа. Сургалтын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байгаа гардан гүйцэтгэж байгаа багш нар мэдээллийг шууд тэргүүлэх зэрэглэлийн заах аргазүйч багш нараасаа авч байгаа нь хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд томоохон хувь нэмэр болсон. Энэ бас шинэлэг алхам болсон гэж үзэж байгаа.