2023.03.02

Боловсролын багц хуулиар бид юуг өөрчлөх вэ?

2021 онд Монгол Улсын Их Хуралд Боловсролын багц хуулийн төслийг өргөн барьсан. Боловсролын Ерөнхий хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хуулийн төслүүдийг энэ хаврын чуулганаар хэлэлцэх тов гараад байна.

Хуулийн төслийг батласнаар ямар өөрчлөлт гарах вэ?

  • Сургуулиудын чанарын ялгаа арилна.
  • Дүнгийн тогтолцоог халж ахиц амжилтын үнэлгээг нэвтрүүлнэ
  • Гэрт хамгийн ойр сургууль хамгийн сайн сургууль болно
  • Боловсролын удирдлагын тогтолцоог улстөрөөс хамааралгүй болгоно
  • Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлтийг газар зүйн мэдээллийн системд тулгуурлана
  • Үр дүнд суурилсан санхүүжилтийн тогтолцоог бэхжүүлнэ
  • Багшийг тасралтгүй хөгжүүлдэг тогтолцоог нэвтрүүлнэ