2024.01.02

"Шинэ хөдөө" төслийг хэрэгжүүлэхэд 9 тэрбум төгрөгийг зарцуулна

Хэнтий аймаг “Шинэ хөдөө" төслийг санаачлан малчид, хөдөөгийн багийн Засаг дарга нараар хэлэлцүүллээ.

Тус төсөлд зориулж 2024 онд 1,9 тэрбум төгрөгийг зарцуулна