Хэрлэн сумын 2000 өрхийг инженерийн шугам сүлжээнд холбохоор ажиллаж байна
2023.05.15

Хэрлэн сумын 2000 өрхийг инженерийн шугам сүлжээнд холбохоор ажиллаж байна

Улсын төсвийн 29 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар баригдах уг ажлын зургийг “Хайдро Дизайн прожект” ХХК зохисон бол ариутгах татуургын шугам сүлжээний угсралтын ажлыг “Солер Мед Монгол” ХХК, Цэвэр ус, дулаан хангамж, зуухны барилгын ажлыг “Компорт Импекс” ХХК гүйцэтгчээр ажиллаж байна.

Тус компаний ажлууд графикийн дагуу амжилттай үргэлжилж байгаа энэ ондоо багтан ашиглалтад орох боломжтой гэж үзэж байна. Иймээс энэ онд нэг, хоёрдугаар багийн айл өрхүүд инженерийн шугам сүлжээнд холбогдох боломжтой болох юм.

Энэ ажлын гүйцэтгэлтэй УИХ-ын гишүүн, Олимп, нийтийн биеийн тамир спортын сайд Б.Бат-Эрдэнэ, УИХ-ын гишүүн Ц.Идэрбат нар танилцлаа.

Уг төсөл хэрэгжиснээр нэгдүгээр багийн 859 өрх, хоёрдугаар багийн 929 өрх инженерийн шугам сүлжээнд холбогдох боломжтой болж гэр хорооллын өрхүүд аятай тухтай амьдрах боломж бүрдэнэ.

Төслийн хүрээнд нэгдүгээр багт ариутгах татуургын 17929 м шугам, цэвэр ус хангамжийн 36000 м шугамын угсралт, хоёрдугаар багт ариутгах татуургын 17444,7  м шугам, цэвэр ус дулаан хангамжийн 36294,4 м шугамын угсралтын ажил хийхээр боллоо.