Газрын тухай

Нэмэлт өөрчлөлт (Төрийн байгууллагуудын нийтийн зориулалттай орон сууцны зориулалтаар газар эзэмшиж, хөрөнгө босгодог шударга бус байдлыг хязгаарлах)
Өргөн барьсан: 2021-10-04
Газрын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах хуулийн төсөл өргөн барилаа

Байр суурь

Б.Энхбаяр: Хууль болох гол үе шатаа давлаа

Нийтийн орон сууцны доорх болон орчны газрыг орон сууц өмчлөгч иргэдэд нь дунд нь, хязгаартайгаар эзэмшүүлэх(өмчлүүлэх биш) тухай Газрын тухай хуулийн төслийг УИХ 2022.04.01-ний чуулганаар хэлэлцэхийг

2022.04.02

Ц.Мөнх-Оргил: Дундын өмчлөлийн газрыг өвийн журмаар шилжүүлнэ гэдэг заалтыг эргэж харах нь зүйтэй

УИХ-ын чуулганы /2022.01.18/-ны өдрийн хуралдаанаар Газрын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг хэлэлцэх эсэхийг хэлэлцлээ. Хуулийн т

2022.01.18

Х.Болорчулуун: 50 хувь нь баригдсан барилгын үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ гаргаж хэрэглэх боломжтой

УИХ-ын ээлжит /2022.01.18/-ны өдрийн чуулганаар  Газрын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг хэлэлцэх эсэхийг хэлэлцлэ

2022.01.18

Х.Ганхуяг: Хоёр хүн хоорондоо газраа шилжүүлэхэд байгаль орчны нарийвчилсан үнэлгээ хийх ямар шаардлага байдаг вэ?

УИХ-ын ээлжит /2022,01,18/-ны өдрийн чуулганаар  Газрын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг хэлэлцэх эсэхийг хэлэлцлэ

2022.01.18

Л.Энх-Амгалан: Газар өмчлөгч, сууц өмчлөгч хоорондын маргаан үүсгэх заалтыг хуульд тусгаж болохгүй

УИХ-ын чуулганы /2022.01.18/-ны өдрийн хуралдаанаар Газрын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг хэлэлцэх эсэхийг хэлэлцлээ. Хуулийн т

2022.01.18

С.Чинзориг: Зарим зүйл заалт аж ахуй нэгжийн үйл ажиллагаанд хүндрэл учруулахаар байна

УИХ-ын ээлжит /2022,01,18/-ны өдрийн чуулганаар  Газрын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг хэлэлцэх эсэхийг хэлэлцлэ

2022.01.18