Байгаль орчин аялал жуулчлалын яам
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Н.Цэрэнбат

Байгаль Орчин Аялал Жуулчлалын сайд

Ц.Батбаяр

Байгаль орчин ногоон хөгжлийн дэд сайд

2021 2022 2023 2024 2025
Хууль Төлөв
1.

Конвенцийг соёрхон батлах тухай

2.

Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай

3.

Гэрээ соёрхон батлах тухай

4.

Хэлэлцээр соёрхон батлах тухай

5.

Үл хөдлөх хөрөнгийн албан татварын тухай хууль

6.

Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай

7.

Ашигт малтмалын тухай хууль

8.

Усны тухай

9.

Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль

10.

Дэлхийн аялал жуулчлалын байгууллагын дүрмийн 38 дугаар зүйлд оруулах нэмэлтийг соёрхон батлах тухай

11.

Гаалийн албан татвараас чөлөөлөх тухай

12.

Төрийн захиргааны байгууллагын тогтолцоо, бүтцийн ерөнхий бүдүүвчийг шинэчлэн батлах тухай

13.

Ус бохирдуулсны төлбөрийн тухай

14.

Агаарын тухай

15.

Ард нийтийн санал асуулгын тухай

16.

Хог хаягдлын тухай

17.

Хэнтий хан уулын нэрийг Бурхан халдун уул гэж өөрчлөх тухай

18.

Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хууль

19.

Парисын хэлэлцээрийг соёрхон батлах тухай

20.

Ойн тухай хууль

21.

Мөнгөн усны тухай Минаматагийн конвенцийг соёрхон батлах тухай

22.

Казиногийн тухай