Эм Эрдэнэтуяа.А 2014.02.17 | Сайт: Vip76.mn

А.Эрдэнэтуяа: Эмийн худалдан авалтад үнээс гадна чанарыг нь харгалзан сонгох боломжтой болсон

А.Эрдэнэтуяа: Эмийн худалдан авалтад үнээс гадна чанарыг нь харгалзан сонгох боломжтой болсон
ЭМЯ-ны төрийн нарийн бичгийн дарга А.Эрдэнэтуяа

ЭМЯ-ны төрийн нарийн бичгийн дарга  А.Эрдэнэтуяагаас тодрууллаа.

-Манай улсад эм хангамж, эм үйлдвэрлэлийн байдал ямар байна вэ?

Эм хангамжийн салбарт үйл ажиллагаа явуулж буй эм хангамжийн байгууллага 122, эмийн үйлдвэр 32, эмийн сан 1283, эмнэлгийн эмийн сан 71, эмийн эргэлтийн сан 311, нийтийн үйлчилгээтэй эмийн сан 901, нэгдүгээр зэрэглэлийн эмийн сан 264, хоёрдугаар зэрэглэлийнх 637 эмийн сан үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Эмийн импорт үйлдвэрлэл 2012 оны байдлаар эм хангамжийн байгууллагууд 122,4 тэрбум төгрөгийн эм, 29,5 тэрбум төгрөгийн эмийн хэрэгсэл, 0,6 тэрбум төгрөгийн түүхий эд, 3,9 тэрбум төгрөгийн тусламжийн эм эмнэлгийн хэрэгсэл импортолсон.

-Дотоодын эм үйлдвэрлэгчид хичнээн нэр төрлийн эм үйлдвэрлэдэж байна?

Үндэсний эмийн үйлдвэрүүд 370 орчим нэр төрлийн 22 тэрбум төгрөгийн эм биобэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл худалдан борлуулсан байгаа нь эмийн зах зээлийн 17 орчим хувийг эзэлж байна. Эмийн төсвийг жилээр нь үзэхэд 2013 онд салбарын төсөвтэй харьцуулахад 60,4 тэрбум байгаа нь нийт төсвийн 11,6 хувийг эзэлж байгаа юм.

2014 онд 12 тэрбум төгрөгний үнийн хөнгөлөлт үзүүлэхээр тусгагдсан байна.

Эрүүл мэндийн даатгалаас олгож байгаа үнийн хөнгөлөлт бол 2013 онд 11,2 тэрбум төгрөгний үнийн хөнгөлөлтийг үзүүлсэн. 2014 онд 12 тэрбум төгрөгний үнийн хөнгөлөлт үзүүлэхээр тусгагдсан байна.

-Салбарын хууль эрх зүйн байдал хэр хэрэгжиж байна вэ. Эмийн талаар төрөөс баримтлах бодлого шинэчлэгдэх гэж байна?

Эрх зүйн хүрээнд гурван хууль үйлчилдэг. Үүнд Эм эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хууль 2010 онд шинэчлэн найруулсан. Мансууруулах эм, сэтгэц нөлөөт бодист хяналт тавих хуулийг 2011 онд нэмэлт, төрийн болон орон нутгийн өмчөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуульд өөрчлөлт оруулсан.

Ийм гурван хуульд хэрэгжиж байна.  Эм ханган нийлүүлэх байгууллагад тавигдах нийтлэг шаардлага, эм үйлдвэрлэлд тавигдах ерөнхий шаардлага, эмийн санд тавигдах нийтлэг шаардлага, эмийн жорын маяг, жор бичилт, биологийн идэвхит бүтээгдэхүүн ханган нийлүүлэх байгууллагад тавигдах шаардлага гэсэн таван стандартыг үйл ажиллагаанд мөрдлөгө болгон ажиллаж байна.

-Эмийн хангамж, хүртээмжийг сайжруулах чиглэлээр 2002 оны төрийн бодлогод маш сайн тусгаж өгсөн байдаг. Ямар үр дүн гарч байна вэ?

 Эмийн хангамж хүртээмжийн чиглэлээр орон нутгийн болон улсын хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулинд өөрчлөлт оруулаад эмийн худалдан авалтад үнээс гадна чанарыг харгалзан сонгох боломжтой болсон.

Улсын хэмжээнд 714 нийтийн үйлчилгээтэй эмийн санд хяналт үнэлгээ хийж, эмийн санд тавих нийтлэг шаардлага стандартыг 60-аас доош үнэлгээ авсан 94 эмийн сангийн тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн.

Тусгай зөвшөөрөлгүй үйл ажиллагаа явуулсан 19 эмийн сангийн үйл ажиллагааг зогсоосон.

-Эмийн зохистой хэрэглээг төлөвшүүлэхэд ямар ажлыг хийдэг вэ?

Эмийн зохистой хэрэглээний талаар эмийн импортын хоёр хувьтай тэнцэх хөрөнгийг дэмжих санд төвлөрүүлж эмийн зохистой хэрэглээний сургалт сурталчилгаанд зарцуулж байгаа.

Дунд сургуулиудын хичээлийн хөтөлбөрт эмийн зохистой хэрэглээний талаар оруулсан. Чанар аюулгүй байдлын талаар эмийн талаар төрөөс баримтлах баримт бичгийг боловсруулж засгийн газарт өргөн барьсан. Мөн эм эмнэлгийн хэрэгслийн чанар аюулгүй байдалтай холбоотой хуулийн өөрчлөлтийг төрийн бодлоготой уялдуулан хийж байна.

Эмийн үйлдвэрлэлд тавигдах ерөнхий чанар стандартыг GMP шаардлага тавьж, батламж олгох нөхцлийг бүрдүүлж ажиллаж байна. Эмийн чанарыг баталгажуулахад анхаардаг.

 Ярилцсанд баярлалаа.