Эрдэнэ.С 2016.03.15 | Телевиз: NTV

Ипотекийн зээлийн хөтөлбөр хэрэгжсэнээр 77 мянган айл орон сууцны зээлд хамрагджээ

ХАХНХ-ийн сайд С.Эрдэнэ

Засгийн газар ипотекийн зээлийн хүүг таван хувь болгох журамыг баталж, монголбанк болон арилжааны  банкуудтай ипотекийн зээлийг үргэлжлүүлэх  тухай гэрээг үзэглэлээ. Ингэснээр уг шийдвэрийг хүлээж байсан олон хүнд сайн мэдээ боллоо. Засгийн газраас өнгөрсөн хугацаанд хэрэгжүүлсэн хамгийн амжилттай үр дүнтэй гэрээ бол ипотекийн зээл. Уг хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх санхүүгийн хөшүүргийг хэрхэн босгосон нь анхаарал татаж байна. 20 гаруй жилийн турш бодит мөнгөн хуримтлалгүй байсан ирээдүйн тэтгэвэрийн даатгалын санд гурван их наяд төгрөг төвлөрүүлснээр уг мөнгөн хуримтлалыг ипотекийн зээлийг хүүг бууруулж үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх ажилд зарцуулахаар засгийн газар шийдвэрлээд байна.

ХАХНХ-ийн сайд С.Эрдэнэ: 2030 он хүртэл энэ сангийн хөрөнгө зарцуулалтад гарахгүй, хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэр болно. Эргээд үр ашгаа өгдөг, арвиждаг ийм сан байна. 2030 оноос эхлээд ирээдүйд тэтгэвэрт гарах иргэдийн тэтгэврийн эх үүсвэрийг санхүүжүүлнэ. Жилдээ хамгийн багадаа 250-300 орчим тэрбум төгрөгийн эргэн төлөлт хүүгийн орлого орно гэж үзэж байна. Тэгэхээр энэ бол ашигтай үйл ажиллагаа юм.

Бүрэн эхээр нь бичлэгээс ...