Үйлдвэрлэл үйл ажиллагааны менежмент сургалтанд нийт 8 жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгч иргэн, ААН хамрагдлаа
2016.07.20

Үйлдвэрлэл үйл ажиллагааны менежмент сургалтанд нийт 8 жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгч иргэн, ААН хамрагдлаа

Нийслэлийн Жижиг Дунд Үйлдвэрийг дэмжих төвөөс Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт үйлдвэрлэл эрхэлж буй болон шинээр үйлдвэрлэл үйл ажиллагаа эрхлэх гэж буй иргэн аж ахуй нэгжид үйлдвэрлэлийг удаан хугацаанд амжилттай удирдан зохион байгуулах, өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх. системтэй мэдлэг олгох зорилгоор үйлдвэрлэл үйл ажиллагааны менежмент сургалт зохион байгуулагдах тул шинээр үйлдвэрлэл үйл ажиллагаа эрхлэх гэж буй мөн үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэх хүсэлтэй  иргэн аж ахуй нэгжүүд хамрагдлаа.

Сургалтаар

Сургалтын сэдвүүд:

Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны үндсэн ойлголт

Шийдвэр гаргалт

Хэгийн төлөв хандлага

Бүтэц үйл ажиллагааны төсөл зохиомж

Байршпын төлөвпөлт

Процессын сонголт ба хүчин чадлын төлөвпөлт

Дотоод нэгж хэсгийн зохион байгуулалт

Хөдөлмөр зохион байгуулалт

Нэгтгэсэн төлөвпөлт

Нөөцийн удирдлага

Хэрэгцээт материалын төлөвпөлт

Ажлын хуваарь

Хүлээлтийн шугам

Чанарын нэгдсэн удирдлага

Кластерийн менежмент сэдвүүдийн хүрээнд мэргэшсэн жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгч та бүхэндээ ажлын өндөр амжилт хүсье