Эрдэнэбат.Ж 2016.09.29 | Хэвлэл мэдээллийн алба: Засгийн Газар

Монголдоо үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнийг худалдан авч байхыг уриаллаа

Монголдоо үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнийг худалдан авч байхыг уриаллаа

Монголдоо үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнийг худалдан авч, үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжихийг Засгийн газраас ард иргэд, аж ахуйн нэгж, төрийн болон төрийн бус байгууллага, хөрөнгө оруулагч, хувийн хэвшил, үйлдвэрлэгчдэд уриаллаа.

Уриалгад : “Улс орны эдийн засаг хүнд байгаа өнөө цагт Та бид үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжсэн сонголт хийх нь хүндрэлээс гарч, өсөлтийг дэмжихэд ихээхэн хувь нэмэр болно.

Үндэсний үйлдвэрлэгчид олон жилийн турш хүчин чармайлт гарган ажиллаж, техник, технологио шинэчлэн сайжруулсны дүнд импортыг орлох бүтээгдэхүүний нэр, төрөл нэмэгдэж, чанар нь дээшлэн, дотоод, гадаад зах зээлд өрсөлдөх чадвар, нөөц, боломж бүрдлээ.

Иймд өрх гэрийн болон байгууллагынхаа хэрэгцээнд шаардлагатай бараа, бүтээгдэхүүнийг сонгохдоо Монголдоо үйлдвэрлэснийг худалдан авч, хэрэглэн улс орныхоо эдийн засагт өөрийн хувь нэмрээ оруулахыг уриалж байна” гэжээ.