Эрүүл мэндийн яам
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Д.Сарангэрэл

Эрүүл мэндийн сайд

Л.Бямбасүрэн

Эрүүл мэндийн дэд сайд

2020 2021 2022 2023 2024
Хууль Төлөв
1.

Санхүүжилтийн ерөнхий хөтөлбөр соёрхон батлах тухай

2.

Эм, эмнэлгийн хэрэглэгдэхүүний тухай

3.

Зээлийн хэлэлцээр соёрхон батлах тухай

4.

Донорын тухай

5.

Нялх, балчир хүүхдийн хүнсний тухай

6.

Эрүүгийн хууль

7.

Эмийн талаар төрөөс баримтлах бодлого