Эрүүл мэндийн тухай хууль

Нэмэлт өөрчлөлт (Тусламж үйлчилгээг өргөжүүлэх, санхүүжилтийг гүйцэтгэлээр олгодог болгох)
Өргөн барьсан: 2021-01-08
Эрүүл мэндийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл өргөн барилаа