Ганхуяг

Д.Ганхуяг

Монгол улсын их хурлын гишүүн (2012-2016)

1990
1991
“Бридж” группийг үүсгэн байгуулав
1992
1993
1994
1995
Японд сургууль төгсөгчдийн "Жугамо" нийгэмлэгийн хамтран байгуулав
1996
АНУ-ын Колорадо мужийн Денверийн Их сургуулийн эдийн засаг менежментийн институт төгсөв
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Монгол улсын их хурлын гишүүнээр БЗД-ээс сонгогдов
“Өөрийгөө хурцлахуй” номыг гаргав
2005
2006
Санхүүгийн түрээсийн тухай хуулийг батлуулах ажлын хэсгийг ахлаж ажиллав
2007
УИХ-ын Эдийн засгийн байнгын хорооны даргаар ажиллав
Жижиг, дунд үйлдвэрийн тухай хуулийг анх батлуулав
2008
Монгол улсын их хурлын гишүүнээр 2 дахь удаагаа сонгогдов
2009
2011
2012
Монгол улсын их хурлын гишүүнээр 3 дахь удаагаа сонгогдов
Уул уурхайн сайд
2013
Алтны худалдааны ил тод байдлыг бий болгов
2014
Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тухай хуулийг батлуулав
2015
2016
2017

Хууль Төлөв
1.

Эрдэс баялгын салбарын ил тод байдлын тухай

2.

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай

3.

Газрын тосны тухай хууль

4.

Цагаан суваргын ордын төрийн эзэмшлийн хувь тогтоох тухай

5.

Ашигт малтмалын тухай хууль

6.

Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тухай хууль

7.

Алтны худалдаанд ил тод байдлыг хангах тухай

8.

Төрөөс эрдэс баялгийн салбарт  баримтлах бодлого

9.

Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай

10.

Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай

11.

Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай

12.

Боловсролын тухай хууль

13.

Нийслэлийн гэр хорооллыг дэд бүтэцжүүлэхэд шаардагдах санхүүгийн арга хэмжээний тухай

14.

Онцгой албан татварын тухай

15.

Ажилласан жил, тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн тооцох тухай

16.

Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн эргэлтэд хяналт тавих тухай

17.

Цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай

18.

Засгийн газрын үнэт цаас гаргахыг зөвшөөрөх тухай