Монгол улсын их хурлын гишүүн Б.Баттөмөр
2016.08.26

УИХ-ын энэ танхимыг хөгжлийн мэтгэлцээний танхим болгоё

Монгол улсын эдийн засаг маш хүнд байгаа, бид бүгд мэдэж байгаа, дампуурлын эзэд улстөрийн хариуцлага хүлээсэн, шаардлагатай зарим хэсэг нь хуулийн хариуцлага хүлээх ёстой гэдэгтэй санал нэг байна.

Бидэнд ойлголцлын зөрүү их байна. Монгол улсын эдийн засаг бүх үйлдвэрийн газрууд нь зогссон, мөнгө байхгүй ийм байдалтай байхад л хэвийн гэж хараад байна. 

Манай бүлгээс, манай засгийн газраас яг одоо эдийн засаг ямархуу байна, өр зээл хэд байна, орж ирж буй татвар хэд байна, энэ бүх үзүүлэлтүүдийг гаргаж ирээд ард иргэдэд өгөх ёстой. Бодит байдалд өгөх дүгнэлт ард иргэдэд өгөх мэдээлэл муу байна. Ард иргэдээс мэдээлэл нууна гэж байхгүй шүү. 

УИХ-ын энэ танхимыг хөгжлийн мэтгэлцээний танхим болгоё.