2016.08.26

Өмнөговь аймагтай холбоотой асуудлаар Б.Амарзаяа гишүүн асуулаа.

Өмнөговь аймагтай холбоотой асуудлаар  Б.Амарзаяа гишүүн асуулаа.

Өмнөговь аймгийн хоёр хилийн боомтыг олон улсын хилийн боомт болгох боломж байгаа юу?, Энэ боомтын байрлаж байгаа хоёр сумыг эдийн засгийн чөлөөт бүс болгох талаар туссан уу.