Монгол улсын их хурлын гишүүн Ц.Гарамжав
2016.08.26

Олон жил судлагдсан хэрэгжих боломжтой төслүүд байна

Манай намн мөрийн хөтөлбөрт туссан байгаа том жижиг дунд үйлдвэрүүдийг байгуулж тэд нарыг дэмжснээр ажлын байрыг бий болгож, улс эх орондоо нэмэр өгөх төсвийг бий болгож чадна.

Үйлдвэрүүдийг бий болгоход мэдээж хөрөнгө оруулалт хэрэгтэй байгаа. Хөрөнгө оруулалтыг бид гадаадын болон дотоодын эх үүсвэрүүдээс л бий болгоно. Гадаадын хөрөнгө оруулалтыг дэмжсэн сайн хуультай болсон, гэтэл энэ хуулийг хэрэгжүүлэх, бусад хуультай уялдах арга нь байхгүй байгаа.

Хөрөнгө оруулалтын хуулийн нөхцөлийг эргэн харж, уялдаа холбоог харах хэрэгтэй. Монгол улсад олон жил судлагдсан хэрэгжих боломжтой томоохон төслүүд байна. Хар төмөрлөгийг боловсруулах үйлдвэр, зэс боловсруулах үйлдвэр, газрын тос боловсруулах үйлдвэрүүд байна.

Эдгээр нь олон мянган ажлын байрыг бий болгоно.