УИХ-ын гишүүн Н.Цэрэнбат
2016.09.07

Н.Цэрэнбат:Үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд нарийвчлан тусгаад явах боломж бий

УИХ-ын чуулган засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр түүнтэй холбоотой зарим төсвийн асуудлаар хуралдаж байна.

Эрүүл элэг хөтөлбөрийн зүйл заалтууд хөтөлбөрт тусгагдаж байгаа байдлын талаар гишүүдийн асуултад хариуллаа.

УИХ-ын гишүүн Н.Цэрэнбат: Цаг хугацааны хувьд бид дэмжих нь зөв гэхдээ сангийн яамны гаргасан тооцооллоор 54 тэрбум төгрөгөөр санхүүжүүлэх зардлын төсөв төлөвлөгөө байгаа юм.

Одоогийн эдийн засгийн хүндрэлтэй нөхцөл байдалд 54 тэрбумаар санхүүжүүлэх боломж хом байгаа концессийн хувьд үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд нь нарийвлан тусгаад явах боломж байгаа байх санхүүжилтээсээ болоод үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр дээрээс хасагдсан юм.