Говийн бүсийн хөгжлийн төлөө хамтдаа
2024.04.20

Говийн бүсийн хөгжлийн төлөө хамтдаа

Тус арга хэмжээнд Говийн бүсийн 830 гаруй оюутан залуучууд оролцож тулгамдаж буй асуудлаа нээлттэй хэлэлцэн дараах 5 асуудлыг тодорхойллоо. Мөн Говийн бүсийн хөгжлийн төлөө хамтдаа уриалгыг гаргалаа. 

1. Улаанбаатар хотод суралцдаг говийн бүсийн 9351 оюутны хамгийн том хэрэгцээ шаардлага бол амьдрах газар байдаг. Энэхүү шаардлагад тулгуурлан говийн бүсийн оюутнуудыг дотуур байртай болгох
2. Залуучууд төгсөөд нутагтаа очиж амьдрахад тулгарч буй хамгийн том асуудал бол ажлын байрны хүртээмж муу байдаг. Хүртээмжийг сайжруулж ажлын байрны зуучлалын хөтөлбөр хэрэгжүүлэх
3. Говийн бүсийн хөгжилд эрэлттэй чиглэлээр суралцаж буй оюутнуудын тэтгэлэгт хөтөлбөр бий болгох.
4. Говийн бүсийн оюутан залуусын гарааны бизнесийг дэмжих, хувь хүний хөгжлийг нэмэгдүүлэх хөгжлийн төвтэй болох
5. Говийн бүсийн их дээд сургууль, политехник коллежийн боловсролын чанарыг дээшлүүлж, хүний эрхэд ээлтэй орчин нөхцөлтэй болох

Дээрх тулгамдсан 5 асуудлыг Засгийн газрын сайд нар, УИХ-ын гишүүд, Аймгийн Засаг дарга нарт гардуулан өгч шат дараатайгаар шийдвэрлэж өгөх хүсэлтийг говь нутгийн оюутнууд маань гардууллаа.

Сэтгүүлч

Сэтгүүлч Б.Хонгорсайхан