Ерөнхий сайд Говьсүмбэр аймгийн Политехникийн коллежийн үйл ажиллагаатай танилцлаа
2023.09.08

Ерөнхий сайд Говьсүмбэр аймгийн Политехникийн коллежийн үйл ажиллагаатай танилцлаа

Монгол Улсын Ерөнхий сайд Л.Оюун-Эрдэнэ Говьсүмбэр аймгийн Политехникийн коллежийн үйл ажиллагаатай танилцлаа. Тус коллеж нь говийн бүсийн уул уурхайн салбарын мэргэжилтэй ажилтнуудыг бэлтгэдэг гол суурь болж өгдгөөрөө онцлогтой.

УИХ-аар батлагдсан Боловсролын багц хуулиар Мэргэжлийн боловсрол болон техникийн боловсрол эзэмших хугацаа 2.5 байсныг 3 жил болгож өөрчилсөн. Ингэснээр Мэргэжлийн боловсролын сургуулийн оюутнууд ЕБС-ийн 12 жилийн хөтөлбөрийг бүрэн үзэхээс гадна, 2.5 жилээр суралцаад нас хүрээгүй гэдэг шалтгаанаар ажлын байранд ажиллах боломжгүй байсан тогтолцооноос гарсан.

Мөн тухайн оюутан хүсвэл заавал ЭЕШ өгөхгүйгээр их дээд сургуульд шатлан суралцах боломж нээгдсэн зэрэг суурь тогтолцооны шинэчлэл хийгдэж байна. Хуучин МСҮТ-д амьдралын боломж тааруу айлын хүүхэд юмуу сурлага тааруу хүүхдүүд элсэн суралцдаг гэсэн ойлголт, хандлага өөрчлөгдөх шинэ алхам хийгдсэн гэж хэлж болно.