Монгол Улсын Их Хурлын тухай

Нэмэлт өөрчлөлт (УИХ-ын үйл ажиллагаанд итгэх ард түмний итгэл сэргээнэ)
Өргөн барьсан: 2019-06-17
УИХ-ын гишүүн С.Жавхлан хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах хуулийн төсөл өргөн барилаа

Байр суурь

Бусад