Монгол Улсын Их Хурлын тухай

Нэмэлт өөрчлөлт (УИХ-ын гишүүн гэмт хэрэг үйлдээд газар дээрээ баригдвал УИХ-ын гишүүний бүрэн эрхийг түдгэлзүүлэх тухай)
Өргөн барьсан: 2012-12-01
Хуулийн төслийг эцсийн хэлэлцүүлэгт шилжүүлэв

Байр суурь

Бусад