Эрүүгийн хууль

Нэмэлт өөрчлөлт (нэмэлт өөрчлөлт оруулах)
Өргөн барьсан: 2013-10-01

Буцаасан, хүчингүй болсон 20%

Байнгын хорооны анхны хэлэлцүүлэгт
Оролцогч 1
УИХ Байр суурь
Ц.Даваасүрэн Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн

Эрүүгийн хуулийн төслийг хэлэлцэхийг дэмжлээ

Эрүүгийн хууль, Эрүүгийн байцаан шийтгэх тухай, Орлогыг нь тухай бүр тодорхойлох боломжгүй ажил, үйлчилгээ хувиараа эрхлэгч иргэний орлогын албан татварын тухай хуулиудад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах туха

2014.01.10   УИХ-ын нэгдсэн хуралдаан